Artikel Terbaru

  11 Maret 2020
  11 Maret 2020
  11 Maret 2020
  11 Maret 2020

  Dosen

  Profil Dosen Program Agribisnis Berdasar Kelompok Umur

  Kelompok Umur

  Jumlah (orang)

  Persentase (%)

  31-40

  41-50

  51-60

  >60

  2

  9

  21

  10

  4,76

  21,43

  50,00

  23,81

  Total

  42

  100,00

    

  Profil Dosen Program Agribisnis Berdasar Jabatan Akademik

  Jabatan Akademik

  Jumlah (orang)

  Persentase (%)

  Asisten Ahli

  Lektor

  Lektor Kepala

  Guru Besar

  2

  15

  24

  1

  4.76

  35,71

  57,14

  2,38

  Total

  42

  100,00

    

  Profil Dosen Program Agribisnis Berdasar Pendidikan Tertinggi

  Pendidikan

  Jumlah (orang)

  Persentase (%)

  S2

  S3

  22

  20

  52,38 (3 orang sedang studi lanjut S3 13,64%)

  47,62

  Total

  42

  100,00

   

   Daftar Dosen 

  No.

  Nama

  NIDN

  Status

  1.                   

  Prof. Dr. Ir. V. V. Rantung, MA

  0003025164

  Meninggal Dunia

  2.                   

  Prof.Dr.Ir.J.W.P. Mandagi, MSc

  0005094204

  Meninggal Dunia

  3.                   

  Dr. Ir. O. L. S. Benu, MS

  0028105709

  Aktif

  4.                   

  Ir. Hanny Anapu, MS

  0002024905

  Purna bakti

  5.                   

  Dr. Ir. Charles Reiyaaldo Ngangi, MS

  0027126103

  Aktif

  6.                   

  Ir. Juliana Rut Mandei, MS

  0002086012

  Aktif

  7.                   

  Ir. Jhon A. Tuyuwale, MS

  0011045703

  Meninggal Dunia

  8.                   

  Ir. Ribka Magdalena Kumaat, MS

  0027115709

  Aktif

  9.                   

  Prof. Dr. Ir. Jen Tatuh, MS

  0008015106

  Aktif

  10.               

  Ir. Eyverson Ruauw, MS

  0022035802

  Aktif

  11.               

  Dr. Ir. Leonardus Ricky Rengkung, ME

  0015106305

  Aktif

  12.               

  Ir. Audrey Julia Maria Maweikere, MSi

  0019066203

  Aktif

  13.               

  Dra. M. Sendow, MSi

  0002035904

  Aktif

  14.               

  Dr. Ir. Noortje M. Benu, MS

  0013116104

  Aktif

  15.               

  Ir. C. Talumingan, MP

  0004095805

  Aktif

  16.               

  Ir. E. P. Manginsela, MS, MURP, PhD, CAW

  0024055905

  Aktif

  17.               

  Ir. Jenny Baroleh, MSi

  0017106207

  Aktif

  18.               

  Ir. Welson M. Wangke, MS

  0019035503

  Aktif

  19.               

  Ir. Joachim Noch Karel Dumais, ME

  0022045807

  Aktif

  20.               

  Ir. Joachim Noch Karel Dumais, ME

  0014096305

  Aktif

  21.               

  Dr. Ir. P. A. Pangemanan, MS

  0015116304

  Aktif

  22.               

  Dr. Ir. B. A. Sagay, MS

  0011096002

  Aktif

  23.               

  Ir. Deeske J. Turangan, MSi

  0029126203

  Meninggal Dunia

  24.               

  Ir. Oktavianus Porajow, MS

  009105804

  Aktif

  25.               

  Dr. Ir. Theodora Katiandagho, MSi

  001116205

  Aktif

  26.               

  Dr. Ir. Grace A. J. Rumagit, MSi

  0027086403

  Aktif

  27.               

  Dr. Ir. Olly Esry H. Laoh, MS

  0020106506

  Aktif

  28.               

  Dr .Ir. Gene Henfriet M. Kapantow, MIKomp, MSc

  0010056406

  Aktif

  29.               

  Dr. Caroline B. D. Pakasi, SP, MSi

  0017037202

  Aktif

  30.               

  Dr. Ir. T. Lolowang, MSi

  0003086404

  Aktif

  31.               

  Dr. Ir. A. E. Loho, MP

  0015016210

  Aktif

  32.               

  Ir. L. R. J. Pangemanan, ME

  0007086403

  Aktif

  33.               

  Ir. V. R. B. Moniaga, MSi

  0021106103

  Aktif

  34.               

  Dr. Ir. Jane Sulinda Tambas, MSi

  0012016309

  Aktif

  35.               

  Ir. Mex Frans Lodwyk Sondakh, MS

  004056104

  Aktif

  36.               

  Ir. S. Montong

  0001126502

  Mengundurkan diri

  37.               

  Dr. Ir. M. J. Memah, MSi

  0029076208

  Aktif

  38.               

  Dr. Rine Kaunang, SP, MBA

  0011027104

  Aktif

  39.               

  Maya H. Montolalu, SP, MCom, MSc

  0004057302

  Aktif

  40.               

  Lorraine Wulaningke T. Sondak, SP, MP

  0005087501

  Aktif Sedang studi S3

  41.               

  Ir. A. Ch. Tutuarima, MSc

  0004066505

  Aktif Sedang studi S3

  42.               

  Jean Fany Junita Timban, SP, MSi

  0029067204

  Aktif

  43.               

  Ellen Tangkere, SP, MSi

  0016017404

  Aktif

  44.               

  Jelly Ribka Danaly Lumingkewas, SP, MSi

  0001077801

  Aktif

  45.               

  Dr. Sherly Jocom, SP, MSi

  0009117303

  Aktif

  46.               

  Grace S. T. Sompie, SE

  0018097101

  Tidak aktif, dialihkan ke staf admim

  47.               

  Barce Wariki, SP, MSi

  0015067302

  Aktif Sedang studi S3

  48.               

  Yolanda P. I. Rori, SP, MS

  0003078001

  Aktif

  49.               

  Melissa Lady Gesela Tarore, SP, MSi

  0018038102

  Aktif

  © 2020 Program Studi Agribisnis