Mata Kuliah

  Mata kuliah yang diampu di PS Kehutanan UNSRAT terbagi dalam Kurikulum 2007 dan Kurikulum 2013.

  Daftar Mata Kuliah
  1. Agama; HTN 1101; 3(3-0); Wa; Sem.1;  Uni1
  2. Agroforestri; HTN 3162; 2(2-0); Wa; Sem.5; RSE
  3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; HTN 3194; 2(2-0); Pi; Sem.5; TJO
  4. Analisis Proyek Pembangunan Kehutanan; HTN 4164; 2(1-1); Wa; Sem.7; WHN
  5. Bahasa Indonesia; HTN 1103; 3(3-0); Wa; Sem.1;  RSE
  6. Bahasa Inggeris; HTN 1105; 3(3-0); Wa; Sem.1;  LMR
  7. Bahasa Inggeris 2; HTN 1293; 2(2-0); Pi; Sem.2;  LMR
  8. Biogeografi; HTN 2293; 2(2-0); Pi; Sem.4; TJO
  9. Biologi; HTN 1117; 3(2-1); Wa; Sem.1;  PES
  10. Biometrika; HTN 3256; 3(2-1); Wa; Sem.6; TJO
  11. Bioteknologi; HTN 3284; 2(2-0); Pi; Sem.6;  PES
  12. Botani; HTN 1213; 3(2-1); Wa; Sem.2;  LMA
  13. Dendrologi; HTN 2161; 3(2-1); Wa; Sem.3; KRN
  14. Dinamika Populasi; HTN 1292; 2(1-1); Pi; Sem.2; TJO.
  15. Ekologi Hutan; HTN 3161; 3(2-1); Wa; Sem.5;  LMR
  16. Ekologi Hutan Wallacea; HTN 3172; 2(2-0); Pi; Sem.5;  TJO
  17. Ekologi Umum; HTN 1224; 2(2-0); Wa; Sem.2;  SFB
  18. Entomologi Hutan; HTN 3272; 2(1-1); Pi; Sem.6;  FTE
  19. ESDH; HTN 3164; 3(3-0); Wa; Sem.5; WHN
  20. Etnobiologi; HTN 2254; 3(2-1); Wa; Sem.4; KRN
  21. Fisika; HTN 1211; 3(2-1); Wa; Sem.2; KJS
  22. Fisiologi Tumbuhan; HTN 2164; 2(2-0); Wa; Sem.3; PES
  23. Flora Pohon Sulawesi; HTN 3273; 2(1-1); Pi; Sem.6;  LMA
  24. Hasil Hutan Bukan Kayu; HTN 4151; 2(2-0); Wa; Sem.7; FTE
  25. Hidrologi; HTN 2245; 2(2-0); Wa; Sem.4; RJN
  26. Hutan Kota; HTN 2171; 2(2-0); Pi; Sem.3; NWA
  27. IBD/ISD; HTN 1104; 3(3-0); Wa; Sem.1;  Uni4
  28. Iklim Mikro; HTN 4186; 2(2-0); Pi; Sem.7; KJS
  29. Ilmu Tanah; HTN 2154; 2(2-0); Wa; Sem.3; RJN
  30. Interpretasi Lingkungan; HTN 2146; 2(2-0); Wa; Sem.3; NWA
  31. Interpretasi Potret Udara dan Penginderaan Jauh; HTN 3245; 3(2-1); Wa; Sem.6; SYL
  32. Inventarisasi Hutan; HTN 3171; 2(1-1); Pi; Sem.5; NWA
  33. Keanekaragaman Hayati; HTN 2261; 3(2-1); Wa; Sem.4; LMA
  34. Kebijakan Hutan; HTN 2163; 2(2-0); Wa; Sem.3;  WHN
  35. Kesuburan Tanah; HTN 2282; 2(2-0); Pi; Sem.4;  RJN
  36. Kewarganegaraan; HTN 1102; 3(3-0); Wa; Sem.1;  RSE
  37. Kimia; HTN 1212; 2(2-0); Wa; Sem.2;  SFB
  38. KKN/Magang; HTN 4261; 4(0-4); Wa; Sem.8;  
  39. Klimatologi; HTN 2155; 2(1-1); Wa; Sem.3; KJS
  40. Konservasi Flora dan Fauna; HTN 3154; 3(2-1); Wa; Sem.5; TJO
  41. Managemen Hutan; HTN 3163; 2(2-0); Wa; Sem.5;  WHN
  42. Managemen Kawasan Wisata; HTN 3183; 2(2-0); Pi; Sem.5; LMR
  43. Matematika; HTN 1116; 2(2-0); Wa; Sem.1;  RJN
  44. Metodologi Penelitian; HTN 4152; 3(2-1); Wa; Sem.7;  TJO
  45. Modeling SDA; HTN 4196; 2(2-0); Pi; Sem.7; RJN
  46. Pemasaran; HTN 3295; 2(2-0); Pi; Sem.6;  WHN
  47. Pemetaan dan Kartografi; HTN 4187; 2(2-0); Pi; Sem.7;  SYL
  48. Pemuliaan Pohon; HTN 2271; 2(2-0); Pi; Sem.4; PES
  49. Penataan Lansekap; HTN 2172; 2(2-0); Pi; Sem.3; SFB
  50. Pencemaran Lingkungan; HTN 3145; 2(1-1); Wa; Sem.5; SYL
  51. Pendidikan Konservasi; HTN 2246; 3(2-1); Wa; Sem.4; LMR
  52. Pengantar Ilmu Kehutanan; HTN 1266; 2(2-0); Wa; Sem.2; TAL
  53. Pengelolaan DAS; HTN 3262; 3(2-1); Wa; Sem.6; TAL
  54. Pengelolaan Lahan Basah; HTN 4197; 2(2-0); Pi; Sem.7; RSE
  55. Pengelolaan Satwa Liar; HTN 2183; 2(2-0); Pi; Sem.3; NWA
  56. Perencanaan Hutan; HTN 3263; 3(3-0); Wa; Sem.6; WHN
  57. Perhutanan Sosial; HTN 3271; 2(2-0); Pi; Sem.6; KRN
  58. Perlindungan Hutan; HTN 2262; 3(2-1); Wa; Sem.4; RSE
  59. Rekreasi Alam; HTN 1235; 2(2-0); Wa; Sem.2; LMR
  60. Seminar; HTN 4105; 1(0-1); Wa; Sem.7;  PES
  61. Sistem Informasi Geografi; HTN 4153; 2(1-1); Wa; Sem.7;  SYL
  62. Silvika; HTN 2162; 3(2-1); Wa; Sem.3; RSE
  63. Silvikultur; HTN 3261; 3(2-1); Wa; Sem.6; TAL
  64. Skripsi; HTN 4262; 6(0-6); Wa; Sem.8; 
  65. Teknologi Benih; HTN 1281; 2(1-1); Pi; Sem.2; LMA
  66. Teknologi Hasil Hutan Kayu; HTN 2263; 3(2-1); Wa; Sem.4; KRN
  Daftar Mata Kuliah berdasarkan semester:

  1. Agama; HTN 1101; 3(3-0); Wa; Uni
  1. KewarganegaraanHTN 1102; 3(3-0); Wa; RSE
  1. Bahasa IndonesiaHTN 1103; 3(3-0); Wa; RSE
  1. IBD/ISDHTN 1104; 3(3-0); Wa; Uni
  1. Bahasa InggerisHTN 1105; 3(3-0); Wa; LMR
  1. MatematikaHTN 1116; 2(2-0); Wa; RJN
  1. BiologiHTN 1117; 3(2-1); Wa; PES
  2. FisikaHTN 1211; 3(2-1); Wa; KJS
  2. KimiaHTN 1212; 2(2-0); Wa; SFB
  2. BotaniHTN 1213; 3(2-1); Wa; LMA
  2. Ekologi UmumHTN 1224; 2(2-0); Wa; SFB
  2. Rekreasi AlamHTN 1235; 2(2-0); Wa; LMR
  2. Pengantar Ilmu KehutananHTN 1266; 2(2-0); Wa; TAL
  2. Teknologi BenihHTN 1281; 2(1-1); Pi; LMA
  2. Dinamika PopulasiHTN 1292; 2(1-1); Pi; TJO
  2. Bahasa Inggeris 2HTN 1293; 2(2-0); Pi; LMR
  3. Interpretasi LingkunganHTN 2146; 2(2-0); Wa; NWA
  3. Ilmu TanahHTN 2154; 2(2-0); Wa; RJN
  3. KlimatologiHTN 2155; 2(1-1); Wa; KJS
  3. DendrologiHTN 2161; 3(2-1); Wa; KRN
  3. SilvikaHTN 2162; 3(2-1); Wa; RSE
  3. Kebijakan HutanHTN 2163; 2(2-0); Wa; WHN
  3. Fisiologi TumbuhanHTN 2164; 2(2-0); Wa; PES
  3. Hutan KotaHTN 2171; 2(2-0); Pi; NWA
  3. Penataan LansekapHTN 2172; 2(2-0); Pi; SFB
  3. Pengelolaan Satwa LiarHTN 2183; 2(2-0); Pi; NWA
  4. HidrologiHTN 2245; 2(2-0); Wa; RJN
  4. Pendidikan KonservasiHTN 2246; 3(2-1); Wa; LMR
  4. EtnobiologiHTN 2254; 3(2-1); Wa; KRN
  4. Keanekaragaman HayatiHTN 2261; 3(2-1); Wa; LMA
  4. Perlindungan HutanHTN 2262; 3(2-1); Wa; RSE
  4. Teknologi Hasil Hutan KayuHTN 2263; 3(2-1); Wa; KRN
  4. Pemuliaan PohonHTN 2271; 2(2-0); Pi; PES
  4. Kesuburan TanahHTN 2282; 2(2-0); Pi; RJN
  4. BiogeografiHTN 2293; 2(2-0); Pi; TJO
  5. Pencemaran LingkunganHTN 3145; 2(1-1); Wa; SYL
  5. Konservasi Flora dan FaunaHTN 3154; 3(2-1); Wa; TJO
  5. Ekologi HutanHTN 3161; 3(2-1); Wa; LMR
  5. AgroforestriHTN 3162; 2(2-0); Wa; RSE
  5. Managemen HutanHTN 3163; 2(2-0); Wa; WHN
  5. ESDHHTN 3164; 3(3-0); Wa; WHN
  5. Inventarisasi HutanHTN 3171; 2(1-1); Pi; NWA
  5. Ekologi Hutan WallaceaHTN 3172; 2(2-0); Pi; TJO
  5. Managemen Kawasan WisataHTN 3183; 2(2-0); Pi; LMR
  5. Analisis Mengenai Dampak LingkunganHTN 3194; 2(2-0); Pi; TJO
  6. Interpretasi Potret Udara dan Penginderaan JauhHTN 3245; 3(2-1); Wa; SYL
  6. BiometrikaHTN 3256; 3(2-1); Wa; TJO
  6. SilvikulturHTN 3261; 3(2-1); Wa; TAL
  6. Pengelolaan DASHTN 3262; 3(2-1); Wa; TAL
  6. Perencanaan HutanHTN 3263; 3(3-0); Wa; WHN
  6. Perhutanan SosialHTN 3271; 2(2-0); Pi; KRN
  6. Entomologi HutanHTN 3272; 2(1-1); Pi; FTE
  6. Flora Pohon SulawesiHTN 3273; 2(1-1); Pi; LMA
  6. BioteknologiHTN 3284; 2(2-0); Pi; PES
  6. PemasaranHTN 3295; 2(2-0); Pi; WHN
  7. SeminarHTN 4105; 1(0-1); Wa; PES
  7. Hasil Hutan Bukan KayuHTN 4151; 2(2-0); Wa; FTE
  7. Metodologi PenelitianHTN 4152; 3(2-1); Wa; TJO
  7. Sistem Informasi GeografiHTN 4153; 2(1-1); Wa; SYL
  7. Analisis Proyek Pembangunan KehutananHTN 4164; 2(1-1); Wa; WHN
  7. Iklim MikroHTN 4186; 2(2-0); Pi; KJS
  7. Pemetaan dan KartografiHTN 4187; 2(2-0); Pi; SYL
  7. Modeling SDAHTN 4196; 2(2-0); Pi; RJN
  7. Pengelolaan Lahan BasahHTN 4197; 2(2-0); Pi; RSE
  8. KKN/MagangHTN 4261; 4(0-4); Wa; 
  8. SkripsiHTN 4262; 6(0-6); Wa; 
   

  Fakultas Pertanian

  Fakultas


  Sistem Informasi Akademik Unsrat

  SIA


  Digital Library

  Digilib


  e-Learnig

  e-Learning


  e-Journal

  e-Journal


  Webmail Unsrat

  Webmail


  Peta Kampus

  Peta


  Repositori Unsrat

  Repositori


  © 2018 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Unsrat